คำชี้แจงลิขสิทธิ์

May 18, 2016
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ คำชี้แจงลิขสิทธิ์

คำชี้แจงลิขสิทธิ์

· เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ DEEPBLUE SMARTHOUSE รวมถึงหน้าเว็บและอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสร้างหรือพัฒนาบนพื้นฐานของลิขสิทธิ์ DEEPBLUE SMARTHOUSE เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ DEEPBLUE SMARTHOUSE หรือบริษัทในเครือ บริษัท.ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

· โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก DEEPBLUE SMARTHOUSE การทำซ้ำ การดัดแปลง การจัดเก็บในระบบการดึงข้อมูลหรือการส่งสัญญาณซ้ำ หรือการขายที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ เกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลและวัสดุข้างต้น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรืออย่างอื่น เป็นสิ่งผิดกฎหมายและห้ามโดยเด็ดขาด

· การละเมิดลิขสิทธิ์ของเราจะไม่ได้รับการยอมรับจาก DEEPBLUE SMARTHOUSE และ DEEPBLUE SMARTHOUSE สามารถขอคำสั่งห้าม การบรรเทาทุกข์ และการชดใช้ค่าเสียหายที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายกฎหมาย DEEPBLUE SMARTHOUSE

 

ลูกค้าที่รัก,

โปรดสังเกตว่ามีบางบริษัทที่ใช้ชื่อบริษัทของเรา (DEEPBLUE SMARTHOUSE) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของตนเราทุกคนรู้ว่านั่นเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย

เรากำลังเตรียมเอกสารที่จะฟ้องพวกเขา

นี่คือภาพหน้าจอสำหรับการอ้างอิงของคุณ

นี่คือจดหมายจากทนายความของเรา

 

 

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ คำชี้แจงลิขสิทธิ์  0