ใบรับรอง

 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Quality Management System
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Quality Management System
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  CE-Deep Blue
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Occupational Health & Safety Management Systems
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  CE-foldable house
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Environmental-Managements-Systems
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Appearance design patent certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  iso
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Appearance design patent certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Appearance design patent certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Appearance design patent certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Appearance design patent certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Utility Model Patent Certificate
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Environmental Managements Systems
 • จีน NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD รับรอง
  Occupational Health & Safety Management Systems

โพรไฟล์ QC

บริษัทมีประสบการณ์ในการสร้างบ้านที่เหมาะสม

โรงงานของเราได้ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราใช้ระบบนี้

NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 0

NINGBO DEEPBLUE SMARTHOUSE CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 1

ฝากข้อความ